religiöse  motive


preis:   900,oo euro


preis:  900,oo euro


größe  ca  85cm x 65cm  im goldrahmen

preis:  900,oo euro


preise:

letzte abendmahl                 450,oo  euro

madonna   (egger lienz )      150,oo  euro

kreuzweg                                 150,oo  euro

papst johannes II                    150,oo  euro

papst franziscus                     150,oo  euro

madonna                                 verkauft

madonna                                 ----------------

skulptur                                     150,oo  euro